7 วิธีทำความสะอาดเสื้อผ้า เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด – 19

  • 20 พฤษภาคม 2565
7 วิธีทำความสะอาดเสื้อผ้า เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด – 19

7 วิธีทำความสะอาดเสื้อผ้า เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด – 19

  • เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว หากยังไม่ซักทันที ควรนําไปผึ่ง ก่อนใส่ตะกร้ารอซัก
  • เลี่ยงการสะบัด เสื้อผ้าในบ้านเพื่อลดโอกาส ฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
  • พยายามสัมผัสเสื้อผ้าใช้แล้ว ในตะกร้าให้น้อยที่สุด ก่อนลงเครื่องซัก
  • ใส่น้ำยาซักผ้า และกดปุ่มเครื่องซักผ้าให้ทํางานตามปกติ
  • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังจากนําเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันการนํามือสกปรก มาสัมผัสใบหน้า หรือไปสัมผัสสิ่งอื่น
  • นําไปตากแดดจัด หรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้ง แล้วนํามารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสื้อ
  • เช็ดทําความสะอาดถัง หรือตะกร้าใส่เสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ 70%

แนะนํา

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกัน ผู้ดูแลต้องทําความสะอาดให้บ่อยขึ้นกว่าเดิม หรือทุกๆ 1 – 2 ชั่วโมง สําหรับผู้ใช้ควรเลือกใช้ บริการในช่วงที่คนใช้น้อย และสวมหน้ากาก ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการนํามือมาสัมผัสใบหน้า และเมื่อกลับถึงบ้านให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH