เที่ยวปลอดภัย เพิ่มการป้องกัน ลดเสี่ยงโควิด – 19

  • 20 พฤษภาคม 2565
เที่ยวปลอดภัย เพิ่มการป้องกัน ลดเสี่ยงโควิด – 19

เที่ยวปลอดภัย เพิ่มการป้องกัน ลดเสี่ยงโควิด – 19

  1. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
  2. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้า ปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลา
  3. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น
  4. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
  5. ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ
  6. หากมีความเสี่ยงให้แยกตัวจากผู้อื่น และตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ให้ตรวจช้าหลังจากตรวจครั้งแรก 3 – 5 วัน หรือเมื่อมีอาการ

พนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ควรได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ ATK ทุก 7 – 14 วัน มีการคัดกรองพนักงานด้วยไทยเชฟไทยทุกวัน เพิ่มความถี่ทําความสะอาดจุดเสี่ยง ที่มีการสัมผัสร่วม ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH