ปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

  • 16 มีนาคม 2565
ปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

ปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

เคอร์ฟิว ปรับเวลาเป็น 22.00-04.00 น. ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกชื่อ ตลาดสด หรือตลาดนัด ปรับเวลาเปิดบริการได้ถึง 21.00 น.

สถานที่และสถานประกอบการที่สามารถเปิดกิจการได้

  1. เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
  2. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน
  3. พิพิธภัณฑ์ หรือโบราณสถาน
  4. ศูนย์การเรียนรู้ หรือหอศิลป์ เปิดได้จํากัดจํานวน 75% ตามกําหนด
  5. ร้านทําเล็บ เปิดดําเนินการได้แต่ต้องนัดหมาย
  6. ร้านสัก เปิดดําเนินการได้ มีพลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง
  7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(นวด สปา) เปิดดําเนินการได้ จํากัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ
  8. โรงภาพยนตร์เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. หรือลดจํานวน 50% สวมหน้ากากตลอดเวลา และไม่รับประทานอาหาร
  9. เล่นดนตรี จํากัดนักดนตรี ไม่เกิน 3 คน ห้ามสัมผัสคลุกคลีนักดนตรีและลูกค้า

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ยังไม่เปิดดําเนินการ

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH