เมื่อต้องออกมาใช้ชีวิต..ควรปฏิบัติ ป้องกันขั้นสูงสุด (Universal Prevention : UP)

 • 15 มีนาคม 2565
เมื่อต้องออกมาใช้ชีวิต..ควรปฏิบัติ ป้องกันขั้นสูงสุด (Universal Prevention : UP)

เมื่อต้องออกมาใช้ชีวิต..ควรปฏิบัติ ป้องกันขั้นสูงสุด (Universal Prevention : UP)

 • สมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ทุกที่แม้อยู่ในบ้าน
 • ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น เลี่ยงไปในที่แออัด แต่ถ้าต้องออกไปสิ่งสำคัญคือการป้องกันและเมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผมทันที
 • ล้างมือบ่อย ๆ ล้างทุกสัมผัส ให้คิดว่าของทุกอย่างอาจมีเชื้อติดอยู่ โดยเฉพาะก่อนกิน หลังใช้ห้องน้ำ หรือหลังจากไอ จาม 
 • มีระยะห่าง เมื่อต้องสนทนาหรือพบปะผู้คน 
 • แยกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น แยกจาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ และควรล้างทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง
 • หมั่นทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ พื้นผิว ที่ถูกสัมผัสบ่อย เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า แว่นตา หรืออุปกรณ์ในครัวเรือน 
 • กินอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่ หรือหากสั่งผ่าน Delivery ให้เทอาหารใส่ในภาชนะส่วนตัวและควรอุ่นด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป
 • กลุ่มเสี่ยง มีโรคเรื้อรัง อายุมากกว่า 60 ปี เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น
 • เมื่อมีความเสี่ยง สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อหรือเมื่อมีอาการ ไข้ ไอ จาม ควรตรวจเบื้องต้นด้วย ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน หรือ ATK
 • Universal Prevention อ่านว่า ยูนิเวอเซล พรีเวนชั่น แปลว่าการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

 #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH