ประเมินอาการ “ป่วยเป็นโควิด – 19” ตอนนี้คุณอยู่ในระดับไหน?

 • 15 มีนาคม 2565
ประเมินอาการ “ป่วยเป็นโควิด – 19” ตอนนี้คุณอยู่ในระดับไหน?

ประเมินอาการ “ป่วยเป็นโควิด – 19” ตอนนี้คุณอยู่ในระดับไหน?

กลุ่มสีลักษณะอาการสิ่งที่ควรปฏิบัติ
กลุ่มสีเขียวมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.8 องศาฯ ต่อเนื่องเกิน 24 ชั่วโมง

 • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ 
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 
 • ตาแดง มีผื่นขึ้น
 • มีอาการถ่ายเหลว
รักษาที่โรงพยาบาลสนาม Hospital หรือ รักษาที่บ้าน (Home isolation)

หากต้องการเข้าสู่ระบบรักษาที่บ้านหรือชุมชน ติดต่อ : สปสช. 1330 ทีมคอมโควิด แอดไลน์ @comcovid-19

 • ไม่มีอาการหายใจเร็ว 
 • ไม่มีอาการหายใจเหนื่อย 
 • ไม่มีอาการหายใจลำบาก
 • ไม่มีปอดอักเสบ
 • ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง / โรคร่วมสำคัญ
กลุ่มสีเหลืองมีอาการ / ปัจจัยเสี่ยงโรครุนแรง หรือโรคร่วมข้อใดข้อหนึ่ง

 • แน่นหน้าอก
 • หายใจเร็ว เหนื่อย ลำบากขณะทำกิจกรรม 
 • ไอแล้วเหนื่อย 
 • อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
 • ปอดอักเสบ
 • มีอาการถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง / วัน
รักษาในโรงพยาบาลหาเตียง

สายด่วนกรมการแพทย์

สายด่วนเฉพาะกิจ 1668 (08.00 – 22.00 น. ทุกวัน)

หาเตียงในพื้นที่กทม. 1669 (24 ชั่วโมง ทุกวัน)

กลุ่มสีแดงผู้ป่วยโควิดอาการหนัก

 • หอบเหนื่อย พูดลำบาก
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา เจ็บหน้าอกเวลาหายใจ 
 • ซึม ตอบสนองช้า 
 • ปอดบวม มีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 มากกว่าหรือเท่ากับ 3%
รักษาในโรงพยาบาลหาเตียง

รักษาในโรงพยาบาล สายด่วนกรมการแพทย์

สายด่วนเฉพาะกิจ 1668 (08.00 – 22.00 น. ทุกวัน) 

หาเตียงในพื้นที่กทม. 1669 (24 ชั่วโมงทุกวัน)

ผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลตามกรณีต่อไป เป็นผู้ป่วยที่พ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว ไม่จำเป็นต้องแยกตัวหรือกักตัวแต่ให้คงการปฏิบัติตามหลัก DMHTT เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 

#COVID-19
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH