การแยกผู้ป่วยออกเป็น 3 สี เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่รวดเร็ว และลดความแออัดในสถานพยาบาล

  • 15 มีนาคม 2565
การแยกผู้ป่วยออกเป็น 3 สี เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่รวดเร็ว และลดความแออัดในสถานพยาบาล

การแยกผู้ป่วยออกเป็น 3 สี เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่รวดเร็ว และลดความแออัดในสถานพยาบาล

  • ผู้ป่วยสีเขียว ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ถ่ายเหลว อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
  • ผู้ป่วยสีเหลือง มีอาการแทรกซ้อน จากโรคประจำตัว ได้แก่ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก มีภาวะปอดอักเสบ
  • ผู้ป่วยสีแดง มีอาการหอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว

เมื่อสงสัยว่ามีความเสี่ยงสูง ควรแยกตัวออกจากคนในครอบครัวสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แยกสิ่งของส่วนตัว แต่หากพบมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น / ไม่รู้รส ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว ควรตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ในเบื้องต้น หากผลเป็นลบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT แต่หากผลเป็นบวกควรติดต่อสถานพยาบาลเพื่อตรวจซ้ำและโทรติดต่อ 1330, 1668 เพื่อประเมินอาการและแยกกลุ่มการรักษา

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH