ครอบครัวมี “สุข” อยู่ร่วมกันในบ้าน แบบไม่ติดโควิด 19

  • 24 กุมภาพันธ์ 2565
ครอบครัวมี "สุข" อยู่ร่วมกันในบ้าน แบบไม่ติดโควิด 19

ครอบครัวมี “สุข” อยู่ร่วมกันในบ้าน แบบไม่ติดโควิด 19

  1. ประเมินตนเองและคนในครอบครัว ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ 
  2. สังเกตอาการคนในครอบครัว หากพบมีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก ให้ไปพบแพทย์ทันที
  3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
  5. ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
  6. เมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบล้างมือ และอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทันที
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH