ข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน

 • 8 พฤศจิกายน 2564
ข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน

ข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19

 • ตรวจสอบร่างกาย
   • ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ
   • เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชา – กาแฟ
   • ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย 
   • สองวันก่อนฉีดและหลัง งดออกกำลังกายหนัก
 • แจ้งแพทย์ก่อนฉีด
   • โรคประจำตัว
   • ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน
   • การตั้งครรภ์
   • ข้อมูลอื่น ๆ ที่แพทย์ควรทราบ
 • สิ่งสำคัญเพิ่มเติม
  • ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบัตรประชาชน 
  • วันเวลานัดการฉีด
  • รักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์
  • วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี 
  • ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก
  • หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
  • ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว มารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มก.ครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง  
  • การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน 
  • ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH