9 ข้อ ความปฏิบัติขณะกักตัวที่บ้าน

  • 6 พฤศจิกายน 2564
9 ข้อ ความปฏิบัติขณะกักตัวที่บ้าน

9 ข้อ ความปฏิบัติขณะกักตัวที่บ้าน home isolation 

  • งดเยี่ยม ระหว่างแยกกักตัว
  • รักษาระยะห่าง งดการสัมผัสกับผู้สูงอายุและเด็ก
  • แยกห้องพัก ที่นอน ขอใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น 
  • เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
  • หลีกเลี่ยงกินอาหารร่วมกัน
  • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่จะออกมาจากที่พักอาศัย
  • ล้างมือด้วยน้ำ สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ที่สัมผัสกับผู้อื่นและหยิบจับของ
  • แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอนด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก
  • ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นหากเลี่ยงไมได้ ให้ใช้คนสุดท้าย หมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH