คำแนะนำปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัว

  • 15 กรกฎาคม 2564
คำแนะนำปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัว

คำแนะนำปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัว

  • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด กับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลี่กับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
  • สังเกตอาการตัวเอง และวัดไข้ทุกวัน หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์ทันที
  • ประเมินตนเองด้วยโปรแกรม เลือกใช้แอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย”
  • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า
  • โต๊ะทำงานที่บ้านควรอยู่ในบริเวณที่โปร่ง โล่ง ไม่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ
  • ทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH