ข้อปฏิบัติตัว 14 วัน กักตัวอยู่บ้าน

  • 15 กรกฎาคม 2564
ข้อปฏิบัติตัว 14 วัน กักตัวอยู่บ้าน

ข้อปฏิบัติตัว 14 วัน กักตัวอยู่บ้าน

  • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง ก่อนและหลังกินอาหาร หลังการทำความสะอาดห้องพัก เก็บขยะ และหลังการใช้ส้วม
  • แยกจานชาม แก้วน้ำ หรือของใช้ส่วนตัว
  • ไม่กินอาหารร่วมกัน ควรแยกสำรับ
  • เฝ้าระวังอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
  • รักษาระยะห่างในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
  • แยกขยะเป็น 2 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่ง

สังเกตอาการตนเอง หากพบ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ควรไปพบแพทย์ทันที

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH