สงกรานต์เดินทางปลอดภัยจากโควิด-19

  • 15 กรกฎาคม 2564
สงกรานต์เดินทางปลอดภัยจากโควิด-19

สงกรานต์เดินทางปลอดภัยจากโควิด-19

  • 3 ข้อต้องทำ
  1. สวมหน้ากาก
  2. เว้นระยะห่าง 
  3. ล้างมือ
  • ข้อปฏิบัติขณะเดินทาง 
    • เครื่องบิน รถประจำทาง รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดหรือเลี่ยงกินอาหารบนยานพาหนะ โดยรับใส่ถุงมาแทน หากต้องการอาหาร ควรกินที่จุดพักรถแทน หรือจุดที่เตรียมไว้ให้ เลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น มีการ Check in – Check out ทุกครั้ง เมื่อใช้บริการภายในอาคารสถานีขนส่ง
  • เมื่อจำเป็นต้องเดินทาง ที่สำคัญก่อนเดินทางต้องสังเกตอาการตนเองว่ามีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส โดยเฉพาะผู้มีประวัติเสี่ยง หรือได้ไปในสถานที่เสี่ยงซึ่งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งหากมีจะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ งดทำงาน หรืองดเดินทาง หากมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์ทันที
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH