สงกรานต์อุ่นใจ สังสรรค์ ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • 14 กรกฎาคม 2564
สงกรานต์อุ่นใจ สังสรรค์ ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

สงกรานต์อุ่นใจ สังสรรค์ ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ

  • เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์
  • ให้พนักงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา 
  • จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
  • เลือกจัดงานในสถานที่เปิดโล่ง หากเป็นสถานที่ปิด ต้องมีการระบายอากาศดี
  • ลกความแออัด เว้นระยะห่าง ลดจำนวนคนต่อโต๊ะ และจัดโต๊ะให้ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
  • แยกภาชนะอุปกรณ์ กิน ดื่ม เป็นรายบุคคล และใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  • ทำความสะอาดโต๊ะ หรือจุดที่ต้องสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • จัดถังขยะแบบมีฝาปิดไว้ ในบริเวณงาน มัดปากถุงให้มิดชิด นำไปไว้ที่พักขยะ และกำจัดอย่างถูกต้อง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH