เวียนเทียนปลอดภัย COVID-19

  • 13 กรกฎาคม 2564
เวียนเทียนปลอดภัย COVID-19

เวียนเทียนปลอดภัย COVID-19

6 ข้อปลอดภัย ก่อนและหลังออกไป “เวียนเทียน”

  • เตรียมเจลแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
  • สแกน “ไทยชนะ” ทั้งเข้า และออกทุกสถานที่ 
  • มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ 
  • เว้นระยะห่าง ของการเดินไม่ใกล้กันจนเกินไป 
  • ไม่เข้าไปในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งก่อนและหลังไปเวียนเทียน

แนะนำ : “เวียนเทียนออนไลน์” ทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อลดการสัมผัสร่วม และไม่อยู่ในที่เสี่ยงและมีคนแออัด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH