ตักบาตรปลอดภัย อยู่บ้าน ลดเสี่ยง ติดเชื้อ ติดโรค

 • 13 กรกฎาคม 2564
ตักบาตรปลอดภัย อยู่บ้าน ลดเสี่ยง ติดเชื้อ ติดโรค

ตักบาตรปลอดภัย อยู่บ้าน ลดเสี่ยง ติดเชื้อ ติดโรค

 • ตักบาตรอยู่ที่บ้าน
   • มีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ งดกิจกรร งดใส่บาตร 
   • เตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด จัดให้เป็นชุดพร้อมฉันภัตตาหาร
   • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง ก่อนและหลังใส่บาตร
 • หากจำเป็นที่จำต้องออกนอกบ้าน
  • เตรียมแอลกอฮอล์เจลและสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
  • ไม่เข้าไปในในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
  • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนและหลังใส่บาตร
  • สแกน “ไทยชนะ” ทั้งเข้าและออกทุกสถานที่ 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH