ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ อย่างปลอดภัย ไม่ติด โควิด-19

  • 12 กรกฎาคม 2564
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ อย่างปลอดภัย ไม่ติด โควิด-19

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ อย่างปลอดภัย ไม่ติด โควิด-19

  1. สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม 
  2. สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ลดการพูดคุย ตะโกน เสียงดัง
  3. ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของร่วมกันในงาน 
  4. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
  5. หากมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วัน ควรงดไปร่วมกิจกรรม 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH