ผู้มีประวัติเสี่ยงต้องเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน

  • 12 กรกฎาคม 2564
ผู้มีประวัติเสี่ยงต้องเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน

ผู้มีประวัติเสี่ยงต้องเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน

  • แยกจานชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม หรือของใช้ส่วนตัว
  • ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำทุกครั้งก่อน และหลังกินอาหาร หลังการทำความสะอาดห้องพักและหลังการใช้ส้วม 
  • ไม่กินอาหารร่วมกัน ควรแยกเป็นสำรับ
  • เฝ้าระวังอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด วัคอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
  • แยกขยะเป็น 2 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
  • รักษาระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH