สวัสดีปีใหม่ มอบของขวัญภายในครอบครัวลดเสี่ยงโควิด-19

  • 7 มกราคม 2564
สวัสดีปีใหม่ มอบของขวัญภายในครอบครัวลดเสี่ยงโควิด-19

สวัสดีปีใหม่ มอบของขวัญภายในครอบครัวลดเสี่ยงโควิด-19

  • จำกัดจำนวนคนมอบของขวัญ
  • เลือกสถานที่เปิดอากาศถ่ายเท
  • รักษาระยะห่างผู้มอบและผู้รับของขวัญ 1 – 2 เมตร 
  • อวยพรสั้น กระชับ ใช้เวลาน้อย สวมหน้ากากตลอดเวลา 
  • ไม่สัมผัสและคลุกคลี โอบกอด จับมือกันและกัน 

แนะนำ : ส่งการ์ดอวยพรออนไลน์, ใบ้บริการส่งของขวัญกำหนดจุดรับของขวัญ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH