คาถาป้องกันภัยโควิด-19

  • 7 มกราคม 2564
คาถาป้องกันภัยโควิด-19

คาถาป้องกันภัยโควิด-19 รับปีใหม่ 

  ลดกิจกรรมนอกบ้าน

  ลดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง 

  เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยใช้เทคโนโลยีแทนการพบปะ

  โควิดจงพินาศ สุขภาพดีจงบังเกิด

  สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง

กองอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH