จัดงานปีใหม่ห่างไกลโควิด-19

  • 7 มกราคม 2564
จัดงานปีใหม่ห่างไกลโควิด-19

จัดงานปีใหม่ห่างไกลโควิด-19 เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก

  • จัดงานเล็ก ๆ เฉพาะคนในครอบครัวหรือคนรู้จักคุ้นเคย
  • เลือกจัดในสถานที่เปิดโล่ง มีการระบายอากาศที่ดี
  • ทำความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
  • หากต้องอวยพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ควรลดเวลาให้สั้นลง
  • ลดการพูดคุยเสียงดังหรือตะโกน 
  • ไม่สัมผัสคลุกคลี โอบกอดกันและจับมือกัน

สร้างสุขลักษณะส่วนบุคคล โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ จัดในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ จัดงานเลี้ยงฉลองออนไลน์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH