ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในยุค COVID-19

  • 7 มกราคม 2564
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในยุค COVID-19

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในยุค COVID-19

เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในการพบปะ โดยการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารเป็นสื่อกลาง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH