อาการเสี่ยงป่วยของ COVID-19 ที่พบบ่อย

 • 7 มกราคม 2564
อาการเสี่ยงป่วยของ COVID-19 ที่พบบ่อย

อาการเสี่ยงป่วยของ COVID-19 ที่พบบ่อย

 • มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 • มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
 • หายใจเร็วเหนื่อยหอบ 
 • ลิ้นไม่รับรสชาติ 
 • ปอดอักเสบ
 • ไอ เจ็บคอ

อาการอื่น ๆ ที่พบได้ 

 • ท้องเสีย
 • คลื่นไส้ อาเจียน 
 • มีผื่นขึ้น
 • ตาแดง
 • ปวดหัว

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH