ปีใหม่นี้ ฉลองกันในครอบครัว

  • 7 มกราคม 2564
ปีใหม่นี้ ฉลองกันในครอบครัว

ปีใหม่นี้ ฉลองกันในครอบครัว หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

  • ทำความสะอาดบ้าน 
  • ล้างมือบ่อย ๆ 
  • กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  • เว้นระยะห่างระหว่างกัน

ข้อควรทำ  : ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่ออกจากบ้านและหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่แออัด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH