ไม่ Lock down แต่งแบ่งพื้นที่เสี่ยง

 • 7 มกราคม 2564
ไม่ Lock down แต่งแบ่งพื้นที่เสี่ยง

ไม่ Lock down แต่งแบ่งพื้นที่เสี่ยง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด สมุทรสาคร

 • การเข้าออก
   • ประชาชนไทยควบคุมการเข้า – ออก
   • แรงงานต่างด้าวห้ามเข้า – ออก
 • สถานประกอบการ 
  • ปิดตามเวลาเคอร์ฟิว และปิดสถานที่เสี่ยง

พื้นที่ควบคุม กทม. สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม 

 • การเข้าออก 
   • ตั้งด่านคัดกรอง ปช.จากพื้นที่ควบคุมสูงสูด
   • แรงงานต่างด้าวห้ามเข้า – ออก
 • สถานประกอบการ 
  • พิจารณาตามความเหมาะสม 
  • หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัว 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย และควบคุมได้

 • การเข้าออก
   • ประชาชนเดินทางตามปกติ
   • แรงงานต่างด้าวห้ามเข้า – ออก
 • สถานประกอบการ 
  • พิจารณาตามความเหมาะสม 

พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่มีผู้ติดเชื้อ

 • การเข้าออก
   • ประชาชนเดินทางตามปกติ
   • แรงงานต่างด้าวห้ามเข้า – ออก
 • สถานประกอบการ 
  • เปิดปกติ

การดูแลสุขภาพ 

 • สวมหน้ากาก 100%
 • ล้างมือบ่อย ๆ
 • กินอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ 
 • ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
 • สแกนไทยชนะ

หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ทันที

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH