สวมหน้ากาก ลดเสี่ยง COVID-19

  • 7 มกราคม 2564
สวมหน้ากาก ลดเสี่ยง COVID-19

สวมหน้ากาก ลดเสี่ยง COVID-19

  • หากผู้ไม่มีเชื้อโควิด-19 (ไม่สวมหน้ากาก) พบปะกับ ผู้มีเชื้อโควิด-19 (ไม่สวมหน้ากาก) มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงมาก
  • หากผู้ไม่มีเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) พบปะกับ ผู้มีเชื้อโควิด-19 (ไม่สวมหน้ากาก) มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง
  • หากผู้ไม่มีเชื้อโควิด-19 (ไม่สวมหน้ากาก) พบปะกับ ผู้มีเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) มีความเสี่ยงในการติดเชื้อปานกลาง
  • หากผู้ไม่มีเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) พบปะกับ ผู้มีเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH