มาตรการป้องกันฯ ระหว่างเดินทางไป – กลับ ด้วยขนส่งสาธารณะ

 • 4 มกราคม 2564
การเดินทางไปกลับด้วยขนส่งสาธารณะมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้ปลอดภัยจากโควิด-19
อุปกรณ์การป้องกันระหว่างการเดินทาง
 • หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าควรมีสำรอง 2 – 3 ชิ้น
 • แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
 • ยาประจำตัว
 • กระดาษทิชชู่
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ
 • หากมีไข้ควรงดการเดินทาง
การปฏิบัติตนระหว่างการเดินทาง
 • สวมหน้ากากตลอดเวลาห้ามไว้ใต้คาง
 • ลดการพูดคุยหรือควรเว้นระยะห่าง
 • สแกนไทยชนะ
 • ทุกครั้งที่สัมผัสจุดเสี่ยงล้างมือทันทีหากไม่แน่ใจให้ล้างมือบ่อย ๆ
 • ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น
เมื่อกลับถึงที่พักควรแยกระยะห่างจากกัน เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน  หากมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ควรไปพบแพทย์ทันที
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH