มาตรการป้องกันฯ ระหว่างเดินทางไป – กลับ ด้วยขนส่งสาธารณะ

 • 4 มกราคม 2564
 • 0 ครั้ง
การเดินทางไปกลับด้วยขนส่งสาธารณะมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้ปลอดภัยจากโควิด-19
อุปกรณ์การป้องกันระหว่างการเดินทาง
 • หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าควรมีสำรอง 2 – 3 ชิ้น
 • แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
 • ยาประจำตัว
 • กระดาษทิชชู่
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ
 • หากมีไข้ควรงดการเดินทาง
การปฏิบัติตนระหว่างการเดินทาง
 • สวมหน้ากากตลอดเวลาห้ามไว้ใต้คาง
 • ลดการพูดคุยหรือควรเว้นระยะห่าง
 • สแกนไทยชนะ
 • ทุกครั้งที่สัมผัสจุดเสี่ยงล้างมือทันทีหากไม่แน่ใจให้ล้างมือบ่อย ๆ
 • ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น
เมื่อกลับถึงที่พักควรแยกระยะห่างจากกัน เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน  หากมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ควรไปพบแพทย์ทันที
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH