ว่าที่คุณแม่แปรงฟันให้สะอาด ลดเชื้อโรคในช่องปากด้วยสูตร 2-2-2

  • 15 พฤษภาคม 2563
ว่าที่คุณแม่แปรงฟันให้สะอาด ลดเชื้อโรคในช่องปากด้วยสูตร 2-2-2

ว่าที่คุณแม่แปรงฟันให้สะอาด ลดเชื้อโรคในช่องปากด้วยสูตร 2-2-2

  • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เช้าและก่อนนอน
  • แปรงฟันนานอย่างน้อย ครั้งละ 2 นาที
  • งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลังแปรงฟัน นาน 2 ชั่วโมง

หากยังมีอาการแพ้ท้องอาเจียนไม่ควรแปรงฟันทันที แต่ควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ที่เป็นกลางชนิดเจือจางเพื่อลดความเป็นกรดในช่องปาก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH