ประเภท และชนิดของวัสดุ รากฟันเทียม (รวมชุดประกอบด้วย 5 ภาพ)

  • 17 พฤษภาคม 2567

ประเภทและชนิดของวัสดุ รากฟันเทียม

 
รากฟันเทียม วัสดุทดแทนรากฟันเทียม ทำจากไททาเนียม เป็นวัสดุที่เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดีกว่าชนิดอื่น ใช้สำหรับฝังลงในกระดูกขากรรไกรแทนรากฟันที่สูญเสียไป เพื่อใช้ยึดฟันเทียม ทั้งแบบติดแน่น และแบบถอดได้ ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมถือว่าเป็นวิธีการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
 

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

 
1) ตัวเชื่อมต่อยึดฟันเทียม (Retentive cap) คือส่วนฐานในฟันเทียม สำหรับรองรับหัวหมุนของตัวเชื่อมยึดรากเทียม
2) ตัวเชื่อมยึดรากเทียม (Equator abutment) คือ ส่วนเชื่อมต่อระหว่างตัวรากเทียม และ
ส่วนของฟันเทียม ทำหน้าที่ยึดต่อหรือถ่ายทอดแรงระหว่างทั้งสองส่วน
3) ตัวรากเทียม (Implant Body Or Fixture) คือ ส่วนของรากฟันเทียมที่ฝังในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟัน
 
 
#สาระสุขภาพ #ผู้สูงอายุ #ทันตสาธารณสุข #ฟันยังดี
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH