การดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้สูงอายุ (รวมชุดประกอบด้วย 6 ภาพ)

  • 9 พฤษภาคม 2567

การดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้สูงอายุ

แปรงฟัน สูตร 2-2-2 แปรงฟันด้วยแปรงขนนุ่ม ร่วมกับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน นานครั้งละ 2 นาที และงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลังแปรงฟัน 2 ชม.
ใช้อุปกรณ์เสริม ใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟัน ทำความสะอาดซอกฟัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
ทำความสะอาดฟันเทียม หลังรับประทานอาหารทุกมื้อ และถอดฟันเทียม แช่น้ำเปล่าก่อนนอนทุกครั้ง
กินอาหารครบ 5 หมู่ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดและรสเปรี้ยว รวมถึงอาหารแข็งและเหนียว
พบทันตแพทย์ พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพฟันและเนื้อเยื่อภายในช่องปาก และรับการรักษาตามความเหมาะสม
 
#สาระสุขภาพ #ผู้สูงอายุ #ทันตสาธารณสุข #ฟันยังดี
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH