แก้ปัญหาเรื่องฟันอย่างไร ในช่วงโควิด-19 แบร็คเก็ตหลุด & ลวดทิ่มกระพุ้งแก้ม

  • 9 เมษายน 2563
แก้ปัญหาเรื่องฟันอย่างไร ในช่วงโควิด-19 แบร็คเก็ตหลุด & ลวดทิ่มกระพุ้งแก้ม

แก้ปัญหาเรื่องฟันอย่างไร ในช่วงโควิด-19 แบร็คเก็ตหลุด & ลวดทิ่มกระพุ้งแก้ม

    • แบร็คเก็ตหลุด แต่ห้อยค้างบนลวด เสี่ยงหลุดลงคอระหว่างเคี้ยวอาหาร ควรพบหมอฟันเพื่อติดแบร็คเก็ตใหม่
    • แบร็คเก็ตหลุดออกจากลวด เก็บแบร็คเก็ตไว้ ค่อยนำไปให้หมอฟันติดใหม่ เมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น
  • ลวดทิ่มกระพุ้งแก้ม
    • ดัดปลายลวดด้วยแหนบ ดินสอหรือช้อนเล็ก ๆ จากนั้นติดขี้ผึ้งที่ปลายลวดปิดความคม
    • หรือใช้กรรไกรตัดเล็บตัดปลายลวด
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH