หน้ากากอนามัยรู้ไว้ใช้เป็น

 • 23 มีนาคม 2563

หน้ากากอนามัยรู้ไว้ใช้เป็น

หน้ากากอนามัย รู้ไว้…ใช้เป็น 

หน้ากากกรองอากาศ (Respirator) ชนิด N95 R95 P95 KP95 KN95 FFP1 FFP2 FFP3

 • แบบไม่มีวาล์วระบายอากาศ และแบบมีวาล์วระบายอากาศ
  • ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่ายทางการไอหรือจาม 
  • สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน

หน้ากากอนามัย (Surgical mask)

 • แบบผ้า สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ป้องกันเชื้อโรคและละอองฝอยต่าง ๆ 
  • หน้ากากชนิดผ้าสามารถใช้ซ้ำได้ ให้ซักด้วยน้ำผสมผงซักฟอกแล้วตากแดดให้แห้ง 
 • แบบธรรมดา ชั้นกรอง 3 ชั้น สำหรับผู้ป่วย หรือประชาชนทั่วไป
  • ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านทางการไอหรือจาม 
  • สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ถึง 5 ไมครอน 
 • แบบคาร์บอน ชั้นกรอง 4 ชั้น เสริมประสิทธิภาพการกรองกลิ่น สำหรับผู้ป่วย หรือประชาชนทั่วไป
  • ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านทางการไอหรือจาม 
  • ป้องกันกลิ่นและควัน
  • สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ถึง 3 ไมครอน

วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว : ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือทุกครั้ง ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หลังทิ้งหน้ากากอนามัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH