โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ศัตรูตัวร้าย แฝงอันตรายในน้ำใส

  • 16 กรกฎาคม 2562

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ศัตรูตัวร้ายแฝงอันตรายในน้ำใส

ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% และหากขาดน้ำติดต่อกันถึง 3 วันอาจทำให้
เราเสียชีวิตได้ เราจึงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เพื่อปรับสมดุลในร่างกายทำให้มีสุขภาพดี  “คุณภาพน้ำดื่ม” เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก  แน่นอนว่าหากดื่มน้ำที่ไม่สะอาดย่อมให้โทษมากกว่าคุณประโยชน์

“น้ำประปาภูเขา” เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง แต่คำถามคือ น้ำใสๆนั้นจะมีสิ่งปนเปื้อนหรือสะอาดเพียงพอสำหรับใช้ดื่มหรือไม่

โคลิฟอร์ม (Coliform bacteria)

เป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศและไม่มีอากาศ  มักพบในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หากพบว่ามีการเจือปนในน้ำดื่มมากเกินไปสามารถบ่งชี้ถึงความไม่สะอาดและไม่ถูกสุขลักษณะของแหล่งน้ำดื่มได้

 

โรคที่เกิดจากโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ เป็นไข้ ปวดท้อง และท้องเสีย สามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นานกว่าจุลินทรีย์อื่นๆ แต่ไม่ทนความร้อน

 

วิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

  1. ผ่านกระบวนการทำความร้อน เช่น การต้มให้น้ำเดือด
  2. ผ่านระบบเครื่องกรองน้ำ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยกำจัดหรือควบคุมปริมาณของแบคทีเรียให้พอเหมาะ และสามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัย
  3. ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำ โดยมีความเข้มข้น ประมาณ 0.2 – 0.5 ppm

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)

9 กรกฎาคม 2562

แหล่งที่มาอ้างอิง : 

  • อันตรายจากสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม; http://www.chulazerowaste.chula.ac.th
  • ปัญหาคุณภาพน้ำและการแก้ไข; สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
  • http://foodsan.anamai.moph.go.th
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH