3 ขั้นตอน การบริการช่องทางสายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch 0 2590 4111

 • 18 ตุลาคม 2565
3 ขั้นตอน การบริการช่องทางสายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch 0 2590 4111

3 ขั้นตอน การบริการช่องทางสายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch 0 2590 4111

 • ประชาชนโทรเข้าสายด่วน
 • เล่าอาการ
 • ขอรับคำปรึกษา

เจ้าหน้าที่ คักกรอง ประเมินอาการ

 • ประเมินอาการ
 • บริการสร้างความรอบรู้ ตามกลุ่มสี
 • ประเมินการติดเชื้อโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 สี

อาการผู้ติดเชื้อสีเขียว

 • ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเล็กน้อย

แนวทางจัดบริการ กลุ่มสีเขียว

 • สร้างความรอบรู้และความมั่นใจ
 • ส่งต่อให้รับบริการส่งยาให้แบบ OPD
 • ส่งต่อให้รับการรักษาแบบ Horne Isolation (HI)
 • ส่งต่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) กรณีโน่สะดวกรับการรักษาตัวที่บ้าน

อาการผู้ติดเชื้อสีเหลือง

 • มีอาการ ร่วมกับปัจจัย เสี่ยง 608

แนวทางจัดบริการ กลุ่มสีเหลือง

 • ส่งต่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation
 • ส่งต่อรับการรักษาในโรงพยาบาล

อาการผู้ติดเชื้อสีแดง

 • เหนื่อยง่าย 
 • หายใจไม่สะดวก 
 • ปอดอักเสบ

แนวทางจัดบริการ กลุ่มสีแดง

 • ส่งต่อรับการรักษาในโรงพยาบาล

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH