อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปัสสาวะช่วยโลก

  • 17 กันยายน 2562

ปัสสาวะที่เราขับออกมาทุกวันนั้น กลับคืนเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์

ประโยชน์ที่ว่านี้ คือ สารอาหารที่อยู่ใน อุจจาระและปัสสาวะ จะถูกรีไซเคิลนำไปใช้เป็นปุ๋ย ลดการปนเปื้อนมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ช่วยลดการใช้ ปุ๋ยเคมี

การศึกษาพบว่า เมื่อแยกปัสสาวะจาก แหล่งกำเนิดก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดย ไม่ต้องทำลายเชื้อก่อน เพราะปัสสาวะไม่มีเชื้อโรค และไข่หนอนพยาธิ

ช่วยประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ บำบัดสิ่งปฏิกูลเนื่องจากของเสียลดน้อยลง

ทุกวันนี้ คน 1 คน ผลิตปัสสาวะได้ 500 ลิตรต่อปี และพบว่าปริมาณธาตุอาหารในปัสสาวะ มีมากกว่าในอุจจาระ คิดเป็นสัดส่วน 5:1 และจาก

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัสสาวะตัวอย่างของคนไทย พบว่า ปัสสาวะของคนเรามีคุณสมบัติ 

ที่เหมาะสมสำหรับทำปุ๋ย เนื่องจากมีธาตุอาหาร หลักที่จำเป็นสำหรับพืช คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ถึง 5.3 กิโลกรัม/คน/ปี

นอกจากนี้ ยังพบธาตุอาหารรองในปัสสาวะ คือ แคลเซียมและแมกนีเซียม และธาตุอาหารเสริม คือ คลอไรด์ อีกทั้งมีฮอร์โมนธรรมชาติที่มีประโยชน์ ต่อการเจริญเติบโตของพืช 2 ชนิด

คือ กรดอินโดล แอซีติก และซีเอติน  ดังนั้น ถ้าคน 1 คน นำปัสสาวะไปใช้ทำปุ๋ย ใน 1 ปี จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศได้เท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์ของต้นไม้ 2 ต้น เรียกว่า เป็นการช่วย ลดภาวะโลกร้อนให้โลกใบนี้ด้วย

รู้อย่างนี้ขับปัสสาวะแต่ละทีอย่าให้ เสียเปล่า นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันดีกว่า

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!