แม่และเด็ก

ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย

  • 23 กันยายน 2562

การเล่นตามรอยพระยุคลบาท หมายถึง การเล่นกับธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเด็ก เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อน พี่เลี้ยง สัตว์เลี้ยง และสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ ทั้งดิน ทราย ก้อนกรวด กะลา ลม น้ำ ต้นไม้ ของเล่นจากของใช้ในบ้านสิ่งประดิษฐ์

จากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนกกระดาษปลาตะเพียนสาน ม้าก้านกล้วย ว่าว กังหัน หรือของเล่นศิลปะ รูปปั้นดินเหนียว และแป้งปั้น เป็นต้น 

การเล่นตามรอยพระยุคลบาท จะทำให้ เด็กมีอิสระ เกิดความสุข สนุกเพลิดเพลิน เกิดจินตนาการและความคิด รู้จักแก้ปัญหา สร้างระเบียบวินัย รู้กฎเกณฑ์ คุณธรรมการตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น หู ตา มือ จมูก ผิวสัมผัส ใจ และไปสะสมอยู่ในธนาคารความจำ ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านโครงสร้างและ การทำงานของสมอง ดังนี้

  • สมองพัฒนาตามวัย ไม่เกินพลังการเรียนรู้ ของสมองเด็ก
  • สมองทำงานเต็มที่เมื่อเด็กมีความสนใจ อยากรู้  อยากเรียน  ขณะที่สมองทุกส่วนถูกกระตุ้น ให้ทำงานเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ   
  • เด็กเริ่มลงมือเล่นหรือกระทำด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากของจริงไปสู่ สัญลักษณ์ทางภาษา  คณิต  และวิทย์  เช่น  เข้าใจ จำนวนของคน  สัตว์  สิ่งของ  อย่างชัดเจน  ก่อนที่จะให้เรียนรู้สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลข  
  • เด็กได้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมพร้อมกับความสุข ความสนุก ความสนใจ ความใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนา รวมทั้งการสร้างและสั่งสมคุณธรรม

การเล่นตามรอยพระยุคลบาทนั้นลงทุน ไม่มากเพียงแค่พ่อแม่ผู้ปกครองให้เวลา ความรักความเอาใจใส่มีความข้าใจในตัวเด็ก และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหลานี้อาจนำไปสู่ อาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และอัจฉริย ภาพในอนาคต

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!