อนามัยสิ่งแวดล้อม

ลวดเย็บกระดาษ…

  • 26 กันยายน 2562
  • 148 ครั้ง

หลายคนคงจะเคยซื้อขนมหรืออาหารที่ใส่ในถุงพลาสติกใส แล้วเย็บปากถุงด้วยลวดเย็บกระดาษ  (Staple)  หรือซื้อขนมใส่กระทงที่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ  หรือบางคนอาจเผลอกลืนไปพร้อมกับขนมหรืออาหารเสียด้วยซ้ำลวดเย็บกระดาษไม่ใช่วัสดุที่ใช้สำหรับอาหารแต่เป็นวัสดุสำนักงานใช้เย็บกระดาษ  แต่ก็ยังมีผู้จำหน่ายอาหารบางรายนิยมนำมาใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร  ประเภทพลาสติก  กระดาษ  ใบตองเพื่อใช้เป็นตัวยึดให้วัสดุติดกัน เช่นการเย็บปิดปากถุงการเย็บรวมเป็นมัด  การเย็บกระทงหรือกรวยขนมเป็นต้น  เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วหากผู้บริโภคเผลอกินลวดเย็บกระดาษเข้าไปอาจทำให้ลวดเข้าไปติดในช่องปากตั้งแต่โคนลิ้นต่อมทอนซิล  ฝาปิดกล่องเสียง  หลอดอาหารช่วงลวดเย็บกระดาษติดบริเวณลำคอควรรีบไปพบแพทย์ทันทีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาหารควรหลี่กเลี่ยงการใช้ลวดเย็บกระดาษ  หันมาใช้วัสดุอื่นแทน  เช่นเครื่องซีลปากถุงสำหรับภาชนะพลาสติก ใช้เทปใสในการปิดปากภาชนะ   หรือใช้ก้านมะพร้าวกลัดทำกระทงใบตอง  เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายซึ่งต้องทำให้สะอาดและตามหลักสุขาภิบาลอาหารส่วนผู้ซื้อหรือผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารที่ไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องระมัดระวัง  สังเกตและนำออกจากภาชนะบรรจุให้เรียบร้อยก่อนกินอาหาร

แม้ลวดเย็บกระดาษจะเป็นวัสดุ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!