แม่และเด็ก

เด็กหลับคาขวดนม… เสี่ยงฟันผุ

  • 20 กันยายน 2562

สาเหตุของฟันผุ เกิดจากการที่เด็กได้รับ อาหารที่มีรสหวาน ทั้งนมหวานและน้ำผลไม้ต่างๆ ซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากจะย่อยน้ำตาลสร้างกรด ขึ้นมาทำอันตรายต่อฟัน เมื่อเกิดซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุได้ความถี่และระยะ เวลาที่เด็กดูดนมถือเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้ฟันผุเช่นเดียวกัน แต่การป้องกันฟันผุจากการดื่มนม จากขวดสามารถทำได้ โดยทุกครั้งหลังการให้นมเด็ก ให้ใช้ผ้าหรือผ้าก๊อซที่สะอาดชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ด บริเวณเหงือกของเด็กให้ทั่วทั้งปาก และควรเริ่มแปรงฟันให้เด็กทันทีที่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมา ในช่องปากเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน ให้ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์และจำกัดปริมาณ ของยาสีฟัน โดยแตะขนแปรงเป็นจุดเท่านั้น รวมทั้งให้ใช้ไหมขัดฟันให้เด็ก เมื่อเด็กมีฟันน้ำนม ขึ้นครบทั้ง 20 ซี่แล้ว ประมาณ 2½-3 ขวบ

ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดเด็ก ควรให้ความเอาใจใส่ในการทำความสะอาดฟัน ให้เด็กทุกวัยด้วยการแปรงฟันก่อนน ก็จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH