แม่และเด็ก

เลือกนิทาน… ตามวัย

  • 23 กันยายน 2562

นิทาน…เรื่องราวและจินตนาการสุดอัศจรรย์ที่ลูกต้องการฟังอย่างไม่รู้เบื่อ

มีผลการศึกษาวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พบว่า เด็กวัย 3-8 ขวบ จำนวนมากกว่าครึ่งบอกว่า  ช่วงเวลาที่พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟังนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่พวกเขาชอบมากที่สุดหนังสือนิทานที่ดีสำหรับเด็กไม่จำเป็นต้องมีตัวหนังสือมาก  อาจมีเพียงภาพประกอบชัดเจนสีสันสดใส  สวยงาม  ดึงดูดให้เด็กสนใจ  ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังนี้

  • เด็กอายุ 0-1 ปี  ควรเป็นหนังสือ  เพื่อเน้นย้ำถึงความรักความผูกพันในภาพเหมือนรูปสัตว์ ผัก ผลไม้ สิ่งของในชีวิตประจำวันและเขียนเหมือนภาพของจริง มีสีสวยงาม ขนาดใหญ่ชัดเจน  รูปเล่มอาจทำด้วยผ้าหรือพลาสติก หนานุ่มเพื่อให้เด็กหยิบเล่นได้
  • เด็กอายุ 2-3 ปี  ควรเป็นหนังสือนิทานภาพ ที่เด็กสนใจ เช่น หนังสือภาพเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สัตว์ และสิ่งของเด็กวัยนี้มีประสาทสัมผัสทางการได้ยินดีมาก  หากมีประสบการณ์ด้านภาษาและเสียงที่ดีในวัยนี้  จะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและดนตรีได้ดี
  • เด็กอายุ 4-5 ปีควรเป็นนิทานเรื่อง ที่ยาวขึ้น แต่เข้าใจง่าย  ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้างมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามมีตัวอักษรบรรยายและมีขนาดใหญ่พอสมควรใช้ภาษาง่ายๆ เด็กวัยนี้มีจินตนาการสร้างสรรค์เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับเรื่องสมมุติ  ช่วยสร้างจินตนาการซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของพลังการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ

การเลือกนิทานนอกจากจะเลือกให้เหมาะกับวัยของลูกแล้ว  คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดก่อนอ่านนิทานให้ลูกฟังเพราะภาวะอารมณ์ที่มีในขณะนั้นจะส่งผลต่อความรู้สึกของลูก  ควรหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละครั้ง รู้จักกระตุ้นความรู้สึกมีส่วนร่วมโดยประสานสายตากับลูกๆ  เป็นระยะๆ  โอบกอดลูกในขณะลูกฟังนิทาน ที่จะขาดไม่ได้ในการอ่านนิทานคือน้ำเสียงลีลา  ท่าทาง  หากพ่อแม่เล่านิทานด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนออกเสียงตามอักขระถูกต้อง  ลูกก็จะเรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง  หากพ่อแม่ทำเสียงเล็กเสียงน้อย มีลีลาท่าทางการเล่าที่สนุกสนานก็จะกระตุ้นความสนใจและเพิ่มความสนุกมากขึ้น

การเล่าหรืออ่านนิทานนอกจากจะช่วยให้ลูกสนุกสนานและมีความสุขแล้วนิทานยังช่วยพัฒนาการด้านภาษาสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การ

พัฒนาสมองและสติปัญญาของเด็กและที่ ส ำคัญเป็นการสร้างความรักความผูกพันและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวด้วย

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH