แม่และเด็ก

นิทาน… สร้างพัฒนาการเด็ก

  • 23 กันยายน 2562

นิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน…

      การเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังนั้น พ่อแม่ต้องเริ่มต้นเร็วที่สุด เริ่มตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ยิ่งดี  และควรกระทำต่อเนื่องสม่ำเสมอถึงอายุ  6  ปี

เพราะการเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังนอกจากจะช่วยให้ลูกสนุกสนานและมีความสุขแล้วนิทานยังช่วยพัฒนาทางด้านภาษา  สร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาสมองและสติปัญญาของเด็กสิ่งสำคัญคือ  เป็นการสร้างความรัก  ความผูกพันความอบอุ่นภายในครอบครัว พ่ออ่าน..แม่เล่า..  พร้อมโอบกอดลูกไว้ 

ความสุขที่เกิดขึ้นจะทำให้เด็กมีการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา  (IQ)  คู่กับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  ผลพลอยได้ตามมาคือ 

เด็กจะเติบโตเป็นเด็กที่รักการอ่านอีกด้วย  หนังสือนิทานที่ดีสำหรับเด็กเล็กๆ  ไม่จำเป็นต้องมีตัวหนังสือมากอาจมีเพียงภาพประกอบชัดเจน  สีสันสดใสสวยงามดึงดูดให้เด็กสนใจ 

เรื่องราวเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนสนุกสนานเหมาะกับวัยของเด็ก และรูปเล่มต้องปลอดภัยขอบมน กระดาษหนา ไม่บางจนบาดมือเด็กได้สำหรับหนังสือนิทานของเด็กโต 

ตัวหนังสือควรมีขนาดใหญ่  อ่านง่าย  ชัดเจน  ภาษาถูกต้อง เรื่องราวเหมาะสมกับอายุเด็ก

พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกฉลาดอารมณ์ดีมีพัฒนาการดีควรเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่วันนี้

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH