อนามัยสิ่งแวดล้อม

สู้ภัยน้ำท่วมกับชุดนายสะอาด

  • 19 กันยายน 2562

เข้าฤดูฝนเมื่อไหร่..สิ่งที่น่าตื่นเต้น  คือเข้าฤดูฝนเมื่อไหร่..สิ่งที่น่าตื่นเต้น  คือผู้ผ่านประสบการณ์น้ำท่วมอาจจะรู้สึกเฉยๆ แต่สำหรับคนที่กำลังจะเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวครั้งแรก  การเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพเพื่อให้ปลอดภัย ปลอดโรค ไม่ให้ป่วยด้วยโรคที่มากับอาหารและน้ำไม่สะอาด  เช่น  ท้องร่วงอาหารเป็นพิษ  เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นสำหรับใช้ในภาวะวิกฤติด้วย

กรมอนามัยจึงได้รวบรวมสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในช่วงน้ำท่วมมามอบให้กับผู้ประสบภัยไว้ใน “ชุดนายสะอาด” ซึ่งประกอบด้วย

  • เอกสารแนะนำการดูแลสุขภาพตนเอง 
  • สบู่และเจลล้างมือ  ใช้เพื่อทำความสะอาดมือก่อนกินอาหาร หลังการขับถ่ายหรือจับสิ่งสกปรก
  • สารส้มและคลอรีนน้ำ  (หยดทิพย์)  ช่วยทำให้น้ำสะอาด  นำมาดื่ม  ปรุงอาหารและชำระล้างได้ โดยนำสารส้มมากวนน้ำ 1–2 นาที ตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอนแยกน้ำที่ใสออกมาเติมคลอรีนน้ำฆ่าเชื้อโรคใช้  1  หยดต่อน้ำ  1  ลิตร  ทิ้งไว้30  นาที  จึงนำน้ำมาใช้ได้  แต่การนำน้ำมาบริโภคต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนเพื่อความปลอดภัย
  • ถุงจัดหนัก ถุงจัดเต็ม เป็นถุงสีส้มที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไว้เก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลโดยใช้ถุงจัดหนักสำหรับขับถ่าย  มัดถุงให้แน่นหลังใช้งาน นำถุงจัดหนัก รวบรวมไว้ในถุงจัดเต็ม เมื่อน้ำลด จึงนำไปฝังกลบ ซึ่งทั้งถุงจัดหนัก จัดเต็มและสิ่งปฏิกูลจะย่อยสลาย ได้ในดินตามธรรมชาติ
  • ถุงดำใช้เก็บรวบรวม ขยะมูลฝอย ห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ำ เด็ดขาด เพราะจะทำให้น้ำที่ท่วมอยู่ สกปรก เน่าเหม็น เป็นแหล่งแพร่ กระจายเชื้อโรค ควรแยกถุงขยะ ออกเป็น 2 ถุง คือ ขยะเน่าเสียและขยะแห้ง ปิดหรือมัดปากถุงให้เรียบร้อย

หากทุกคนให้ความใส่ใจ  และเห็นความสำคัญดูแลสุขภาพ  จะปลอดโรคปลอดภัยในทุกสถานการณ์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH