อนามัยสิ่งแวดล้อม

ระวังเชื้อรา หน้าฝน

  • 26 กันยายน 2562
  • 28 ครั้ง

เมื่อฝนตกหนัก ปัญหาที่ตามมา คือ เกิดน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณบ้านหากมีรูรั่วหรือรอยแตกของบ้าน  อาจมีน้ำซึมน้ำรั่วไหล ทำให้ส่วนต่างๆ เปียกและอับชื้นก่อให้เกิดเชื้อราได้ โดยปกติแล้วเชื้อรานั้นสามารถพบได้ในธรรมชาติ  ทั้งจากในบ้านและนอกบ้าน  โดยเชื้อรา จะสร้างสปอร์สำหรับสืบพันธุ์ เมื่อสปอร์ของเชื้อรา ลอยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นและอาหาร ที่เหมาะสม  จะทำให้เชื้อราเจริญเติบโต  สีของเชื้อรามีตั้งแต่สีดำ  น้ำตาล  เขียว  แดง  เหลือง  และขาวสามารถพบได้เป็นกลุ่มๆ  ในบริเวณที่มีความอับชื้นเช่น          ฝ้าและผนัง               เพดาน เฟอร์นิเจอร์  ใต้พรมเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศ

หากสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆ  ตามมา  เช่น  หากเข้าตาและจมูกจะทำให้เกิดการระคายเคือง  มีอาการจามน้ำมูกไหล  มีไข้  เป็นหอบหืด  และทำให้เป็นภูมิแพ้ซึ่งทำให้เกิดปอดอักเสบตามมาด้วย ดังนั้นเพื่อลดปัจจัยในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดเชื้อราและทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ จึงควรป้องกันดังนี้

  • ไม่ให้มีคราบน้ำหรือน้ำขังบริเวณบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  เช่น  ไม่ควรมีคราบน้ำที่กระจก ผนัง ฝ้า และเพดาน หากพบให้เช็ดให้แห้งทันที
  •  ป้องกันตนเองในระหว่างการทำความสะอาดบ้านหรือกำจัดเชื้อรา โดยสวมหน้ากากชนิด N95 หรือใช้ผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการสูดหายใจ เอาสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ร่างกาย  และควรสวมถุงมือและแว่นตาป้องกันการสัมผัสเชื้อราโดยตรง
  • เปิดช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อลดความชื้นในห้องต่างๆ ของบ้าน

หมั่นดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันปัญหาเชื้อราภายในบ้านได้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!