วัยทำงาน

“ลิ้น” จุดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

  • 24 กันยายน 2562

มะเร็งช่องปาก  คือ  1  ใน  10  อันดับแรกของมะเร็งที่พบในคนไทยจากข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงในปี 2555 พบมะเร็งช่องปากมากที่สุดบริเวณลิ้นจำนวน 354 ราย  ซึ่งสัญญาณเตือน

ของโรคมะเร็งในช่องปาก ในระยะแรกนั้นจะมีแผลเรื้อรังในช่องปากที่เป็นแล้วไม่หายภายใน 2  สัปดาห์มีแผ่นสีขาวถูไม่ออกหรือแผ่นฝ้าสีแดงมีก้อนที่ปากหรือคอ  ขอบลิ้นหรือ

ขอบริมฝีปากที่มีลักษณะแข็งเป็นไตเจ็บคอเรื้อรัง  เสียงแหบกลืนลำบากหรือมีอาการแสบลิ้นกลุ่มที่เข้าข่ายเสี่ยง  คือ  ผู้ที่สูบบุหรี่  ดื่มเหล้ากินหมากเป็นประจำ  และมีประวัติญาติป่ วยเป็นมะเร็ง 

โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ  40  ปีขึ้นไปหากสังเกตุและพบอาการดังกล่าวควรรีบ ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยด่วนการป้องกันที่ดีที่สุดคือ  หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

มะเร็งในช่องปาก  เช่น  การสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เคี้ยวหมาก  และหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาด

ที่สำคัญควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากเป็นประจำทุกปี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH