อนามัยสิ่งแวดล้อม

กำจัด 3 แมลงร้าย (ง่ายๆ) ในบ้าน

 • 19 กันยายน 2562
 • 70 ครั้ง

“แมลงร้าย” ที่มักสร้างปัญหาในชีวิต ประจำวัน ซึ่งเรามักคุ้นกันดีคือ แมลงวัน แมลงสาบ และยุง แมลงเหล่านี้เป็นพาหะ นำโรคต่างๆ ทั้ง โรคอุจจาระร่วง โรค ภูมิแพ้ และไข้เลือดออก การกำจัดและ ตัดตอนเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำ และป้องกัน ปัญหาสุขภาพตามมา โดยมีวิธีการที่ทำได้ ง่ายดังนี้

การกำจัดแมลงวัน

 • ต้องรักษาความสะอาดบ้านอยู่เสมอ ไม่เป็นที่หมักหมมของเศษขยะ หรือเศษ อาหาร เก็บอาหารเข้าตู้ และ เก็บไว้ให้มิดชิด รวมถึง ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัด แมลงอย่างถูกต้องทำตามคำแนะนำข้างขวดอย่างเคร่งครัด

การกำจัดแมลงสาบ

 • เก็บอาหารทุกอย่างไว้ในตู้กับข้าวหรือในตู้เย็นหรือครอบฝาชีให้มิดชิด
 • ปิดปากถังขยะให้มิดชิด เพื่อกำจัดแหล่ง ที่อยู่อาศัยของแมลงสาบ
 • หากมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน ต้องดูแลความ สะอาดภายในบ้านเป็นประจำ รวมทั้งตัว สัตว์เลี้ยงและกรง
 • ทำความสะอาดบ้าน รวมถึงดูแล กล่องกระดาษใส่ของต่างๆ เช่น บริเวณตู้ หรือห้องเก็บของเพื่อ ไม่ให้ รกรุงรังและอับชื้น จนเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างถูกต้อง ทำตามคำแนะนำข้างขวดอย่างเคร่งครัด

การกำจัดยุง

 • ฉีดพ่นกำจัดในบริเวณที่ยุงลายเกาะอยู่ที่แหล่งน้ำ บริเวณที่ชื้นในห้องน้ำ ตามผนัง ภายในภาชนะ/ วัสดุที่เก็บขังน้ำต่างๆ และตามซอกมุมบ้าน ฝ้า โดยเจือจางน้ำยาล้างจานกับน้ำเปล่าในอัตรา ส่วนผสมน้ำยาล้างจาน 1 ช้อนชา ผสมกับน้ำ 1 ลิตร
 • กำจัดตัวโม่งและลูกน้ำยุงลาย ทั้งที่อยู่ ในจานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์ จานรองขาตู้กับข้าว และวัสดุเหลือใช้ที่ขัง น้ำฝนรอบๆ บ้าน เป็นต้น โดยใช้ผงซักฟอกโรยลงในแหล่งเพาะพันธุ์ โดยตรง ในอัตราส่วนผงซักฟอก 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ 2 ลิตร
 • ล้างทำความสะอาดตุ่มหรือถังน้ำเป็นประจำ เพื่อกำจัดลูกน้ำ ตัวโม่ง และสิ่งสกปรกภายในภาชนะให้หมดไปก่อนจะเก็บน้ำใหม่และต้องมีฝาปิดอย่างมิดชิด

ลองนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้รับรองว่านอกจากจะช่วยให้ บ้านปลอดจากแมลงวัน แมลงสาบและยุงแล้วยังทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีอีกด้วย

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!