แม่และเด็ก

เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด ปลอดธาลัสซีเมีย

  • 16 กันยายน 2562

“ธาลัสซีเมีย”  ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด  แต่ตรวจพบและป้องกันได้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะธาลัสซีเมียพบและป้องกันได้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะธาลัสซีเมีย

ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียมี 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มอาการรุนแรงสุดทารกบวมน้ำกลุ่มที่เป็นพาหะสุขภาพแข็งแรงปกติและสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่มีกรรมพันธุ์ธาลัสซีเมียแฝงอยู่  และอาจถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้  การทราบว่าตนเองเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่นั้นต้องตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเท่านั้น

กลุ่มที่เป็นโรคอาการเห็นชัดเจน  เช่นซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย ท้องป่อง ตับและม้ามโตซึ่งจะต้องได้รับเลือดประจำทุกเดือนประชากรไทยร้อยละ  30-40  หรือ  18-24ล้านคน  เป็นพาหะธาลัสซีเมีย  ที่พร้อมถ่ายทอดความผิดปกติให้ลูกเป็นธาลัสซีเมียได้ร้อยละ  1หรือ 630,000 คน ทำไม…โรคธาลัสซีเมียจึงน่ากลัว  เพราะผู้ป่วยธาลัสซีเมียขั้นรุนแรง  อาจมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้ทั้งแม่และลูก  ซึ่งกลุ่มอาการความรุนแรงของโรคมี 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มอาการรุนแรงสุดทารกบวมน้ำคลอดลำบาก  ซีด  ตับและม้ามโต  ส่วนใหญ่เด็กเสียชีวิตในครรภ์มารดา  หรือหลังคลอด  และแม่มีโอกาสภาวะครรภ์เป็นพิษ  บวม  ความดันโลหิตสูงปวดศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้
  • กลุ่มอาการรุนแรงมากแรกเกิดยังไม่มีอาการ แต่เมื่ออายุ 3-6 เดือน เด็กทารกจะ ตาเหลือง อ่อนเพลีย ตัวเตี้ย แคระแกร็น ตับ และม้ามโต ใบหน้าเปลี่ยนแปลง หน้าผากตั้งชัน โหนกแก้มสูง ดั้งจมูกแบน ฟันยื่น ยิ่งอายุมาก ยิ่งเห็นชัด ต้องให้เลือดประจำ ถ้าไม่ได้รักษา ต่อเนื่องจะเสียชีวิตได้
  • กลุ่มอาการรุนแรงน้อยกลุ่มนี้อาการปกติ ซีดเหลืองเล็กน้อย เจ็บป่วยบ่อยและ มีดีซ่าน ซึ่งต้องให้เลือดทุกครั้งที่เจ็บป่วยถ้าไม่อยากให้ลูกของเราป่วยเป็นโรค ธาลัสซีเมีย ต้องรู้จัก “เลือก”
  • เลือกคู่ผู้ที่ตรวจเลือดทราบว่าตนเองเป็น พาหะ หรือเป็นโรค ทั้งหญิงและชาย ควรพิจารณา การแต่งงานกับคู่ที่เป็นพาหะชนิดเดียวกัน หรือ ตรวจเลือดขณะตั้งครรภ์อย่างละเอียด
  • เลือกครรภ์คู่สมรสที่ตรวจเลือดแล้ว ทราบว่าตนเองเป็นพาหะโรคและมีโอกาสที่ลูก จะเป็นโรคชนิดรุนแรง ควรเข้ารับคำปรึกษาจาก แพทย์ เพื่อวางแผนและตัดสินใจว่าจะตั้งครรภ์ หรือไม่
  • เลือกคลอดคู่สมรสที่เป็นพาหะโรคทั้งคู่ แต่ต้องการตั้งครรภ์ ต้องรีบฝากครรภ์ทันที และ ตรวจเด็กในครรภ์ว่าผิดปกติหรือไม่ หากพบว่า เด็กในครรภ์เป็นโรค คู่สมรสควรรับคำปรึกษาและ เสนอทางเลือกมีบุตรที่ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

การป้องกันธาลัสซีเมียเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน  ใส่ใจสักนิดเมื่อคิดจะมีคู่  คิดจะตั้งครรภ์และคิดเรื่องคลอดปลอดภัย  ช่วยให้ปลอดจากธาลัสซีเมีย

[แม่และเด็ก]

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH