แม่และเด็ก

มหัศจรรย์…น้ำนมแม่

  • 20 กันยายน 2562

‘ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯที่ทรงมีเป้าหมายในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  มั่นคง  สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัว  คือ  พ่อ  แม่  ลูก  ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ลูกได้รับความรักความอบอุ่นและ ได้รับการดูแลที่ดีตั้งแต่เริ่มชีวิตขณะอยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งคลอดอย่างปลอดภัย  ได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเริ่มชีวิต ตลอดจนได้รับการเลี้ยงดูมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  เติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกายและจิตใจดีไม่ก่อปัญหาสังคม’

“นมแม่”  จึงเป็นอาหารมหัศจรรย์สำหรับลูกเพราะมีสารอาหารกว่า200  ชนิด  ที่ให้ทั้งคาร์โบไฮเดรต  โปรตีนวิตามินวิตามินและเกลือแร่ช่วยในการเจริญเติบโต  พัฒนาสมองและจอประสาทตาทำให้สายตามองเห็นได้ดี  และเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ1-2  สัปดาห์แรกนั้น  นมแม่จะให้  “โคลอสตรัม”หรือหัวน้ำนมที่มีภูมิคุ้มกันสูงสุดให้กับทารกสร้างความ แข ็งแรงให ้ระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ  เป็นภูมิคุ้มกันที่ทารกไม่สามารถสร้างเองได้ด้วยความมหัศจรรย์ของนมแม่…องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟ จึงได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนจากนั้นให้นมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนลูกมีอายุถึง  2  ปีหรือมากกว่า  ส่งผลให้เด็กที่ได้รับนมแม่จะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานน้อยกว่าทารกที่ได้รับนมผสม

ที่สำคัญ…การที่ลูกดูดนมในอ้อมกอดของแม่ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเป็นการสร้างสายใยรักจากแม่สู่ลูก

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH