แม่และเด็ก

นมแม่ วัคซีนหยดแรกของชีวิต

  • 16 กันยายน 2562

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัว  คือ  พ่อ  แม่  ลูก  ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขลูกได้รับความรัก  ความอบอุ่น  และได้รับการดูแลที่ดีตั้งแต่เริ่มชีวิตขณะอยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งคลอดอย่างปลอดภัย  ได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเริ่มชีวิตตลอดจนได้รับการเลี้ยงดู  เจริญเติบโตด้วยพัฒนาการสมวัย  เติบใหญ่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกายและจิตใจดี ไม่ก่อปัญหาสังคม”

“ น ม แม ่ ”  อาหารมหัศจรรย์สำหรับลูกเพราะมีสารอาหารกว่า200  ชนิด  ที่ให้ทั้งคาร์โบไฮเดรต  โปรตีนวิตามิน  และเกลือแร่ช่วยการเจริญเติบโต พัฒนาสมองและจอประสาทตาทำให้สายตามองเห็นได้ดี  และเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ  1-2  สัปดาห์แรกนั้น นมแม่จะให้ “โคลอสตรัม” หรือหัวน้ำนมที่มีภูมิคุ้มกันสูงสุดให้ทารก  ถือได้ว่าเป็นวัคซีนหยดแรกและเป็นอาหารทิพย์ที่มีคุณค่า สร้างความแข็งเเรงให้ระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ  เป็นภูมิคุ้มกันที่ทารกสร้างเองไม่ได้ 

การศึกษาทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา  ทารกที่กินนมแม่จะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือพบอาการท้องเสีย  ปอดบวม  หูชั้นกลางอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ รวมทั้งเสียชีวิตน้อยกว่าทารกที่กินนมผสมซึ่งองค์การอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนจากนั้นให้นมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนลูกมีอายุถึง 2 ปีหรือมากกว่า ส่งผลให้เด็กที่ได้รับนมแม่เป็นโรคอ้วนและเบาหวานน้อยกว่าทารกที่ได้รับนมผสมแต่หลายคนอาจสงสัยว่าในช่วง6  เดือนแรกควรให้กินแต่นมแม่อย่างเดียวเลยหรือแล้วอาหาร อย่างข้าว กล้วย น้ำ และอาหารอย่างอื่น จำเป็น  หรือไม่?…ขอตอบเลยว่าในช่วง 6 เดือนแรกนี้ ทารกไม่ต้องรับอาหารใดๆ เลย เพราะว่าในน้ำนมแม่ หากแม่ได้สบตา มีสารอาหารและน้ำที่เพียงพอแล้ว น้ำหรืออาหารอื่นก็จะไปแย่งที่นมแม่  ทำให้ลูกได้นมแม่ลดน้อยลง แม้การให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวในช่วงเดือนแรก จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่บางครั้งก็มี ข้อยกเว้นในกรณีที่คุณแม่สังเกตเห็นว่าหลังอายุ4  เดือน  น้ำนมเริ่มลดน้อยลงทั้งๆ  ที่พยายามให้ลูกดูดเต็มที่แล้ว  ซึ่งดูได้จากการที่ลูกเหมือนไม่อิ่ม 

เริ่มมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าที่ควร  หากเป็นเช่นนี้อ อย่าเพิ่มน้ำนมผสมให้ลูก  ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลในคลินิกนมแม่ใกล้บ้านหรือสถานีอนามัยเพื่อช่วยหาทางแก้ไขต่อไป คุณค่านมแม่ บวกอ้อมกอดอันอบอุ่นและ การสัมผัสขณะลูกดูดนมแม่ ช่วยกระตุ้นการรับรู้ เรียนรู้เร็วขึ้นและพัฒนาการสมอง ยิ่งกอด ยิ่งเพิ่มการเชื่อมโยง เส้นใยสมอง เส้นประสาทจะรับสัญญาณการเรียนรู้ โดยขณะที่ให้นมลูกนั้น หากมี ยิ้มกับลูก ชวนลูกคุย

เหล่านี้เป็นการสร้างสายสัมพันธ์  สร้างสายใยรักจากแม่สู่ลูกทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย

[แม่และเด็ก]

 

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH