อนามัยสิ่งแวดล้อม

ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากMERS

  • 26 กันยายน 2562

โรคเมอร์ส MERS (Middle East Respiratory  Syndrome)  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) ทำให้เกิด โรคในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกัน โรคนี้ได้ แต่ทุกคนสามารถป้องกันตนเอง และดูแล สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อได้

  • กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คือวิธีการป้องกัน ตนเองที่ดีที่สุด
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ โดยปฏิบัติ 2 ก่อน 5 หลัง คือ ก่อนปรุงอาหาร, ก่อนรับประทานอาหาร, หลังเข้าห้องน้ำ, หลังสัมผัส สิ่งสกปรก, หลังกลับจากโรงพยาบาล, หลังเล่น กับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน
  • ปิดปากและจมูกด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อใช้เสร็จให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน และเปลี่ยน หน้ากากทันทีที่ชำรุด
  • กระดาษชำระที่ใช้ปิดปากและจมูกเมื่อไอ หรือจาม ใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝา ปิดมิดชิด
  •  หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก ด้วยมือ ที่ยังไม่ได้ล้าง เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อจากภายนอก เข้าสู่ร่างกาย
  •  เช็ด ถู ทำความสะอาดบ้านให้สะอาด อยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณและอุปกรณ์ที่มีการ ใช้ร่วมกันภายในบ้าน เช่น พื้นบ้าน ลูกบิดประตู เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก เป็นต้น โดยทำความสะอาด อย่างน้อยวันละครั้ง
  •  จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือ ที่พักอาศัย ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  •  หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดี

การดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นเป็นเรื่องสำคัญจึงควรปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคเมอร์สตั้งแต่ตอนนี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!