อนามัยสิ่งแวดล้อม

ทำบุญให้ได้บุญ ตักบาตรรักษ์โลก ลดใช้พลาสติก

  • 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันมาฆบูชา ในทุก ๆ ปี พุทธศาสนิกชนนิยมมาทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน โดยประชาชนต้องเตรียมอาหาร เครื่องสักการะ และเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ ดังนั้น ควรเลือกของที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การทำบุญ ตักบาตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า ไปจ่ายตลาดซื้อวัตถุดิบทำอาหารหรืออาหารสำเร็จรูปแทนถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ถุงพลาสติก 1 ใบ ใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปีขึ้นไป แต่ถุงผ้า 1 ใบ ทดแทนถุงพลาสติกได้จำนวนมาก ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เนื่องจากใช้เวลาย่อยสลายไม่ย่อยสลาย อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการแพร่กระจายของสไตรีน เบนซิน พทาเลท เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก สมองเสื่อม เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ทำให้เป็นหมัน
หญิงมีครรภ์อาจทำให้เกิดลูกที่มีอาการดาวน์ซินโดรม เป็นต้น
วัสดุทดแทนโฟม หากเป็นบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องได้มาตรฐาน มอก. เช่น จาน ชาม แก้ว ปิ่นโต เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ซ้ำได้ ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว กะลามะพร้าว กาบหมาก กระบอกไม้ไผ่ สำหรับห่อข้าวหรือขนม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่น กล่องชานอ้อย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถทนความเย็นและความร้อนได้ตั้งแต่ – 40 ถึง 250 องศาเซลเซียส สามารถนำภาชนะเข้าเตาไมโครเวฟหรือเตาอบได้ การย่อยสลาย จะย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน หลังจากฝังกลบ และหากฝังกลบพร้อมกับเศษอาหารที่เหลือติดอยู่ในภาชนะจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นภายใน 31 วัน
นอกจากนี้ การถวายเครื่องสังฆทานควรเลือกของที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ใช้ได้จริง ลดการเกิดขยะ เพราะขยะที่เกิดขึ้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ทำให้เกิดโรคติดต่อในคน เช่น โรคบิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค เมื่อขยะเหล่านี้ตกค้างสะสมเป็นเวลานาน มลพิษจะกระจายลงสู่ดิน น้ำ และอากาศ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ทำลายสิ่งแวดล้อมได้
หากต้องการช่วยลดปริมาณขยะในวันมาฆบูชานี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยพกถุงผ้าและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีและยังเป็นมิตรต่อโลก
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH