อนามัยสิ่งแวดล้อม

รู้และป้องกัน…ก่อนโดนฟ้าผ่า

  • 26 กันยายน 2562

เมื่อเข้าสู่หน้าฝน  สิ่งที่ต้องระวังและใส่ใจนอกเหนือจากสุขภาพ   เพื่อป้องกันโรคหวัดแล้วยังหมายรวมถึงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่มักเกิดจากฟ้าผ่าตามมา ซึ่งจากสถิติผู้ที่โดนฟ้าผ่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น เมื่อมีฝนตก และมีฟ้าผ่า ต้องรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยดังนี้

  •  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะ เกิดฝนฟ้าคะนอง เช่น ทุ่งนา สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ และต้องไม่อยู่ใกล้ที่สูง เช่น ต้นไม้สูง เสาโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า
  •  ไม่กางร่มที่มีปลายโลหะยอดแหลม ในที่โล่งแจ้ง และไม่ถือวัตถุที่ชูสูงขึ้นไปจากตัว เช่น เบ็ดตกปลา ไม้กอล์ฟ
  • ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ  เนื่องจากมีวัสดุจำพวกโลหะเป็นส่วนประกอบ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคลื่นไฟฟ้ามีผลให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและระเบิดได้รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  ด้วย  ถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย

กรณีหลบอยู่ในรถยนต์  ไม่จอดรถใกล้ต้นไม้ใหญ่  ตึกสูงเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ดับเครื่องยนต์ปิดกระจก และไม่สัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่เป็นโครงโลหะ  ควรนั่งกอดอกหรือวางมือบนตัก

กรณีอยู่ในอาคาร  ไม่ควรออกจากอาคารหน้าต่างทุกบาน  อยู่ห่างจากผนังอาคาร  ประตูและหน้าต่าง  ห้ามใช้โทรศัพท์บ้านหรือเล่นอินเทอร์เน็ตถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยหากเกิดฟ้าผ่าลงมาที่บ้าน  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับจุดที่ไฟฟ้าสามารถวิ่งเข้าสู่ตัวเราได้เช่น  สายไฟ  สายอากาศ  สายโทรศัพท ์บริเวณน้ำท่วมขัง

อันตรายอาจเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้ารู้จักระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากการโดนฟ้าผ่า

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!