อนามัยสิ่งแวดล้อม

อันตราย… จากควันธูป

  • 19 กันยายน 2562

การทำบุญ..ไหว้พระเป็นประเพณีชาวไทย ที่ถือปฏิบัติมายาวนาน โดยใช้ธูปเทียนแสดง ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาเมื่อจุดธูปมากๆ ในแต่ละครั้ง ธูปที่เผาไหม้ จะปล่อยฝุ่นละอองและสารมลพิษมากมาย ซึ่งมี สารบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง

3…สารอันตราย สารเบนซีน (Benzene)1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) เบนโซเอไพรีน (Benzo(a)pyrene) เป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้ของกาว ขี้เลื่อย และน้ำหอมในธูป สารดังกล่าว ก่อมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะ ปัสสาวะ

ในควันธูปยังมีสารมลพิษอีกหลายชนิดที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง ตาและระบบทางเดินหายใจ เช่น ตาแห้ง แสบตา น้ำตาไหล ระคายเคืองจมูก จาม ไอ ระคายคอ หายใจลำบาก และทำให้ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า ง่วงนอน และหมดสติได้หากสูดดมนาน

หลีกเสี่ยง…สูดดม

หากจะห้ามไม่ให้จุดธูปคงทำไม่ได้  ดังนั้นการป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท  หรือถ่ายเทไม่สะดวก  เช่น  ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง
  • ควรใช้ธูปขนาดสั้นแทนธูปขนาดยาวเพื่อให้เกิดควันน้อยกว่า
  • ศาลเจ้าควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคารหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  และเมื่อเสร็จพิธีการ  ควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น  เพื่อป้องกันอันตรายและเสี่ยงการเกิดไฟไหม้
  • เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาสนสถานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูปเป็นเวลานานและต่อเนื่อง  หลังสัมผัสควันธูป  ควรล้างมือ  ล้างหน้าล้างตาให้บ่อยขึ้น

4 กลุ่มเสี่ยง…ต้องระวัง

กลุ่มเด็ก  สตรีมีครรภ์  ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว  เช่น  โรคหัวใจ  หอบหืด  ภูมิแพ้ถุงลมโป่งพอง  เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น  โดยเฉพาะเด็กเล็ก  โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก  ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  เช่น  อับทึบ  ชื้น  มีเชื้อรา 

ดังนั้น  จึงควรหลีกเลี่ยงสัมผัสหรือสูดดมควันธูป  หากเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก  หลีกเลี่ยงการพักผ่อนหรือนอนหลับบริเวณที่จุดธูป  และหมั่นทำความสะอาดบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อลดการสะสมฝุ่นละอองจากควันธูปที่อาจตกค้างได้

การไหว้พระเป็นความสุขทางใจ  แต่การดูแลตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็เป็นความสุขทางกายเช่นเดียวกัน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!